فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 40

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۴۹ کد : ۲۶۰۳۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۶۹۹

فصلنامه حوزه و دانشگاه
علمی - تخصصی
علوم انسانی – اجتماعی
سال دهم ، شماره ۴۰ ، پاییز ۱۳۸۳ ، ۵۰۰ تومان

صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سید محمد تقی موحد ابطحی

مدیر داخلی: عنایت الله خزاعلی
ویراستاران: حمیده انصاری و محمد جواد شریفی

طراحی و صفحه آرایی: اداره انتشارات پژوهشگاه
لیتوگرافی و چاپ: قم ، زیتون
شمارگان: ۱۵۰۰ نسخه 

فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۴۰

*سخن آغازین
تعلیم و تربیت اسلامی

*مقالات
سنجش رابطه هویت دینی و ملی دانش آموزان نوجوان ایران با نگرش آنان به جهانی شدن / دکتر حسین لطف آبادی، سرکار خانم وحیده نوروزی
شرایط و کارآیی تنبیه در تربیت کودک و نوجوان / دکتر سید محمد باقر حجتی
درآمدی بر الزام فرزندان به تکالیف دینی / محمد علی حاجی ده آبادی
درآمدی بر جایگاه، معنا، آثار و چشم اندازهای تفکر انتقادی / دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی، رضا علی نوروزی
فلسفه برای کودکان و نوجوانان مروری بر پارادایم جدید آموزش و پرورش با تأکید بر ابداعات متیولیپمن / سعید ناجی
تعلیم و تربیت اسلامی؛ علم یا فرآیند؟ / کیوان بلندهمتان

*ترجمه
مشکل سوگیری در آموزش / دکتر سعید اسماعیل علی / نجیب الله نوری

*معرفی کتاب
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت ج۳

*معرفی و نقد کتاب
روشهای آسیب زا در تربیت از منظر تربیت اسلامی / سید علی حسینی زاده

*در آیینه معنویت
غایت تعلیم و تربیت

*با مخاطبان
فهرست مقالات علوم تربیتی منتشره در فصلنامه
همایش مناسبات نسلی در ایران

*خلاصه مقالات به عربی و انگلیسی

آخرین ویرایش۰۳ تیر ۱۳۹۴

نظر شما :