فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 39

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۴۹ کد : ۲۶۰۴۰ اخبار
تعداد بازدید:۷۲۷

فصلنامه حوزه و دانشگاه
علمی - تخصصی
علوم انسانی – اجتماعی
سال دهم ، شماره ۳۹ ، تابستان ۱۳۸۳ ، ۵۰۰ تومان

صاحب امتیاز: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: محمد حسین شریفی نیا

مدیر داخلی: عنایت الله خزاعلی
دبیر ویژه: دکتر محمد باقر سعیدی روشن
ویراستار: حمیده انصاری

طراحی و صفحه آرایی: واحد چاپ و نشر مؤسسه
لیتوگرافی و چاپ: قم ، زیتون

شمارگان: ۱۵۰۰ نسخه
شماره استاندارد بین المللی فصلنامه (ISSN) : ۷۰۷۰ - ۱۶۰۸ 
فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۳۹

*سخن آغازین
معناشناسی قرآن کریم

*مقالات
از متن تا معنا / حجهالاسلام و المسلمین دکتر محمد باقر سعیدی روشن
ساحت های معناپژوهی / حجهالاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی
علقه معنای متن به مؤلف / مصطفی کریمی
هرمنوتیک و تأثیر آن بر فهم متون دینی / علی پریمی
تفسیر به رأی از منظر روایات / حجهالاسلام دکتر محمد اسعدی
مبانی عقلی فهم روایات تفسیری در المیزان / نیکزاد عیسی زاده

*ترجمه
ساختارگرایی و پساساختارگرایی / دان استیور / دکتر ابوالفضل ساجدی

*یک کتاب در یک مقاله
کیف نتعامل مع القرآن العظیم / محمد علی اسدی نسب

*در آیینه معنویت
معنویت در سایه سار صحیفه

*با مخاطبان
معرفی گروه علوم قرآنی

*خلاصه مقالات به عربی و انگلیسی

آخرین ویرایش۰۳ تیر ۱۳۹۴

نظر شما :