فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 38

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۴۹ کد : ۲۶۰۴۱ اخبار
تعداد بازدید:۵۰۹

فصلنامه حوزه و دانشگاه
علمی - تخصصی
علوم انسانی – اجتماعی
سال دهم ، شماره ۳۸ ، بهار ۱۳۸۳ ، ۵۰۰ تومان

صاحب امتیاز: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: محمد حسین شریفی نیا

مدیر داخلی: عنایت الله خزاعلی
دبیر ویژه: دکتر علی شیروانی
ویراستار: حمیده انصاری

طراحی و صفحه آرایی: واحد چاپ و نشر مؤسسه
لیتوگرافی و چاپ: قم ، زیتون

شمارگان: ۱۵۰۰ نسخه
شماره استاندارد بین المللی فصلنامه (ISSN) : ۷۰۷۰ - ۱۶۰۸ 
فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۳۸

*سخن آغازین
ماجرای تجربه دینی

*مقالات
تجربه دینی اسلامی / پروفسور محمد لگنهاوزن
تجربه دینی و تفسیر دینی / حجهالاسلام و المسلمین دکتر علی شیروانی
آیا تجربه دینی می تواند باور دینی را موجه کند؟ / بابک عباسی
وحی و تجربه دینی / ولی الله عباسی
خاستگاه تاریخی و روش شناختی فلسفه دین هیوم / محمد فتحعلی خانی

*ترجمه
تجربه دینی / ویلیام آلستون / حسین فقیه
تحلیلی، ضروری و پیشین / آر.جی.سوئینبرن / دکتر حسینعلی شیدان شید

*یک کتاب در یک مقاله
معرفی مجموعه مقالات استیون کتز / سید عطاءالله انزلی

*در آیینه معنویت
طریق وصال

*با مخاطبان
معرفی گروه فلسفه و کلام

*خلاصه مقالات به عربی و انگلیسی

آخرین ویرایش۰۳ تیر ۱۳۹۴

نظر شما :