فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 36

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۴۸ کد : ۲۶۰۴۳ اخبار

فصلنامه حوزه و دانشگاه
علمی - تخصصی
علوم انسانی – اجتماعی
سال نهم ، شماره ۳۶ ، پاییز ۱۳۸۲ ، ۵۰۰ تومان

صاحب امتیاز: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: محمد حسین شریفی نیا

مدیر داخلی: عنایت الله خزائلی
دبیر ویژه: علی محمد حکیمیان
ویراستاران: حمیده انصاری، جواد شریفی

حروفچینی، صفحه آرایی و طراحی: واحد چاپ و نشر پژوهشکده
لیتوگرافی و چاپ: قم ، زیتون

شمارگان: ۱۵۰۰ نسخه
شماره استاندارد بین المللی فصلنامه (ISSN) : ۷۰۷۰ - ۱۶۰۸ 

فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۳۶

*سخن آغازین
گستره حقوق

*مقالات
جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق؟ / دکتر محمد جواد ارسطا
همه پرسی و شورای نگهبان / دکتر محسن اسماعیلی
تابعیت طفل طبیعی در نظام حقوقی ایران / مصطیفی دانش پژوه
خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد / دکتر سید حسن وحدتی شبیری
نقش قبض در عقد قرض / دکتر عبدالرضا علیزاده
پژوهش حقوقی در اینترنت / مسلم خلفی

*ترجمه
تحلیلی از حقوق جزا با رویکرد اقتصادی / ورنر.ز.هیرش / محمد زمان رستمی

*نقد
از حاشیه قانون مدنی تا طرح اصلاح آن، نظری بر «مجموعه محشای قانون مدنی» / سید مسعود نوری

*یک کتاب در یک مقاله
چشم اندازی بر حقوق بشر بین المللی از منظر اسلام / دکتر جعفر عبدالسلام علی / سید مصطفی میرمحمدی

*در آیینه معنویت
برترین حق

*با مخاطبان
معرفی گروه حقوق پژوهشکده حوزه و دانشگاه
فراخوان مقاله، تاریخ پژوهی (رویکردی نظری به تاریخ)

*خلاصه مقالات به عربی و انگلیسی


نظر شما :