فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 29

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۴۲ کد : ۲۶۰۵۱ اخبار

فصلنامه حوزه و دانشگاه
علمی - تخصصی
علوم انسانی – اجتماعی
سال هفتم ، شماره ۲۹ ، زمستان ۱۳۸۰ ، ۵۰۰ تومان

صاحب امتیاز: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: محمد حسین شریفی نیا
مدیر اجرایی: محمد داوری

حروفچینی، صفحه آرایی و طراحی: واحد چاپ و نشر پژوهشکده
لیتوگرافی و چاپ: قم ، الهادی

شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه
شماره استاندارد بین المللی فصلنامه (ISSN) : ۷۰۷۰ - ۱۶۰۸ 

فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۲۹

* مقالات
- روان‌شناسی اسلامی: آیا امکان‌پذیر است؟ / حمید لطفی
- آزمون جهت‌گیری مذهبی با تکیه بر اسلام / مسعود آذربایجانی
- روان‌شناسی رشد اخلاقی، ارزشی و دینی در نوجوانی و جوانی / دکتر حسین لطف آبادی
- مطالعاتی در قلمرو مشترک دین و روان‌شناسی/ دکتر باقر غباری بنا
- تبلیغات و جنگ روانی / محمد کاویانی

* ترجمه
- نسبت دین و روان‌شناسی / استانتن ال‌. جانز / عباس بخشی‌پور رودسری

* یک کتاب در یک مقاله
- روان‌شناسی و دین / مایکل ارگیل / دکتر فرامرز سهرابی

* در آیینه معنویت
- پرهیزکاران چگونه‌اند؟!

* با مخاطبان
- اولین نشست تخصصی مناسبات دین و روان‌شناسی
- معرفی کتاب
- چکیده مقاله انگلیسی به زبان فارسی

* خلاصه مقالات به عربی
* خلاصه مقالات به انگلیسی

* مقاله انگلیسی
Psychotherapy and Religious Problems / Marinus H. F. van Uden


نظر شما :