فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 26

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۴۰ کد : ۲۶۰۵۴ اخبار

فصلنامه حوزه و دانشگاه
علمی - تخصصی
علوم انسانی – اجتماعی
سال هفتم ، شماره ۲۶ ، بهار ۱۳۸۰ ، ۵۰۰۰ ریال

صاحب امتیاز: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: محمد حسین شریفی نیا
مدیر داخلی و دبیر اجرایی این شماره: محمد داوری

حروفچینی: واحد چاپ و نشر پژوهشکده
لیتوگرافی و چاپ: قم ، الهادی

شماره استاندارد بین المللی فصلنامه (ISSN) : ۷۰۷۰ - ۱۶۰۸ 

فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۲۶

* سخن آغازین
- اصول سیاست علوی

* امام از منظر امام
- شمیم ولایت

* مقالات
- نگرش به حکومت و مدیریت از منظر امام علی (ع‌) / علیرضا اعرافی
- جایگاه دشمنان و مخالفان در نگرش سیاسی امام علی (ع‌)/ دکتر علی‌اکبر علیخانی
- قاطعیت و مدارا از دیدگاه امام علی (ع‌) / سیدغلامحسین حسینی
- نقش نخبگان در تحولات اجتماعی از نگاه امام علی (ع‌) / سیدضیاء هاشمی
- آسیب‌شناسی زمامداران از منظر امام علی (ع‌) / ابوالقاسم طاهری و محمود حیدری‌هایی

* ترجمه
- اصالت علوی نهج‌البلاغه / علی موسی الکعبی / بهروز رفیعی

* نقد
- تشابه اسمی, تفاوت ماهوی / نقدی برمقاله علی ابن ابی‌طالب در دائره‌المعارف اسلام / محمدرضاهدایت‌پناه

* یک کتاب در یک مقاله
- امام علی و مسأله زمامداری / محمد طی / محمدحسین اسکندری

* در آیینه معنویت
- صداقت و راستی

* با مخاطبان
- معرفی طرح‌های پژوهشی پژوهشکده حوزه و دانشگاه در باب امام علی (ع‌)
- موضوع‌شناسی در باب امام علی (ع‌) و علوم انسانی
- گزیده‌ای از مقالات منتشر شده در سال امام علی (ع‌)

* خلاصه مقالات به عربی و انگلیسی


نظر شما :