فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 25-24

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۳۹ کد : ۲۶۰۵۵ اخبار

فصلنامه حوزه و دانشگاه
علمی - تخصصی
علوم انسانی – اجتماعی
سال ششم ، شماره ۲۵-۲۴ ، پاییز و زمستان ۱۳۷۹ ، ۵۰۰۰ ریال

صاحب امتیاز: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: محمد حسین شریفی نیا
مدیر داخلی: ابوالفضل گائینی

حروفچینی: واحد چاپ و نشر پژوهشکده
لیتوگرافی و چاپ: قم ، الهادی

شماره استاندارد بین المللی فصلنامه (ISSN) : ۷۰۷۰ - ۱۶۰۸ 

فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۲۵-۲۴

* مقالات
- معقولیت و نسبی‌گرایی / سعید زیباکلام
- آلوین پلنتینجا و معرفت‌شناسی اصلاح شده / سیدحسین عظیمی‌دخت شورکی
- فلسفه زبان ویتگنشتاین, متقدم و متأخر / رضا بخشایش
- بررسی تاریخی جدال فضیلت و آزادی در اندیشه سیاسی غرب / مهدی براتعلی‌پور
- جامعه‌شناسی تاریخی دوران بعثت / مجید کافی
- مروری بر کتاب مغازی موسی بن عقبه/ حسین مرادی‌نسب
- معضل تعریف توسعه / محمدرضا طالبان
- نگاهی بر اقتصاد سیاسی نفت / مسعود درخشان
- ارزیابی روند توجهات زیست‌محیطی در طول دو برنامه پنج‌ساله کشور/ حسن دادگر

* ترجمه
- سیمای فلسفه جدید در آثار شهید صدر / محمد عبداللاوی / قاسم اخوان
- کجروی / پل, راک / اسماعیل اسفندیاری

* نقد
- نقدی بر الگوی جامعه‌شناسی سیاسی ایران / داود مهدوی‌زادگان

* یک کتاب در یک مقاله
- تائوی اسلام / ساچیکو مراتا / محمد لگنهاوزن / نرجس جواندل

* در آیینه معنویت
- امام علی (ع‌) و مبارزه با فساد اطرافیان حاکم

* با مخاطبان
- گزارش
- تازه‌های پژوهشکده

* خلاصه مقالات به عربی و انگلیسی


نظر شما :