فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 23

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۳۹ کد : ۲۶۰۵۶ اخبار
فصلنامه حوزه و دانشگاه
علوم انسانی – اجتماعی
سال ششم ، شماره ۲۳ ، تابستان ۱۳۷۹

صاحب امتیاز: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: محمد حسین شریفی نیا
مدیر داخلی: ابوالفضل گائینی

حروفچینی: واحد چاپ و نشر پژوهشکده
لیتوگرافی و چاپ: الهادی، قم

شماره استاندارد بین المللی فصلنامه (ISSN) : ۷۰۷۰ - ۱۶۰۸

فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۲۳

* سخن آغازین
- تمدن اسلامی, ضرورت ها و بایسته‌ها

* مقالات
- دین و عقل / سیدحسین عظیمی‌دخت
- باورهای علم دینی / مجید کافی
- بررسی برهان وجودی آنسلم / حمید پارسانیا
- تربیت دینی از دیدگاه کانت‌(۲) / شهاب‌الدین مشایخی
- انواع کنترل و نظارت در مدیریت اسلامی / ابوطالب خدمتی

* ترجمه
- نظریه‌های دخالت دولت / اجیت کارنیک / محمدزمان رستمی
- بررسی مجدد رابطه دین و جرم / تی‌. دیوید ایوانز و دیگران / علی سلیمی

* نقد
- ازسر تفنن‌وسرگرمی!/ نقدی بر ترجمه کتاب ساختار انقلابهای علمی/غلامحسین مقدم حیدری

* یک کتاب در یک مقاله
- زبانهای مقدس و متون مقدس / جان‌. اف. ای‌. سایر / محمدرضا فخرروحانی

* در آیینه معنویت
- گفتاری شگرف در نهی از دنیاخواهی

* با مخاطبان
- گزارشی از مبانی و حدود آزادی بیان و مطبوعات از دیدگاه فقه و حقوق
- سیاستها و برنامه‌های اجرایی,آموزشی و پژوهشی گروه علوم‌تربیتی پژوهشکده

* خلاصه مقالات به عربی و انگلیسی


نظر شما :