فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 22

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۳۸ کد : ۲۶۰۵۷ اخبار

فصلنامه حوزه و دانشگاه
علوم انسانی – اجتماعی
سال ششم ، شماره ۲۲ ، بهار ۱۳۷۹ ، ۲۵۰ تومان

صاحب امتیاز: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: محمد حسین شریفی نیا
ویراستار: سید مهدی موسوی اصل

حروفچینی: واحد چاپ و نشر پژوهشکده
لیتوگرافی و چاپ: الهادی، قم 

فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۲۲

* سخن آغازین
- مناسبات علم و دین (۲)

* اقتراح
- امکان و چگونگی علم دینی
- مصطفی ملکیان
- جورج ال‌. مورفی, ادوارد بی‌. دیویس, ریچارد اچ‌. بل

* مقالات
- بررسی دیدگاههای تربیتی / حمید لطفی
- معقولیت و شواهد تجربی / سعید زیباکلام
- تربیت دینی از دیدگاه کانت / شهاب‌الدین مشایخی

* ترجمه
- انقیاد جان استوارت میل / دیوید استو / محمد زارع
- هرمنوتیک و روش فرضی - قیاسی / دگفین فولسدال / احمدرضا جلیلی
- علم,باور و معرفت‌شناسی اصلاح شده/ جی‌. ام‌. ون هوک / سیدحسین عظیمی‌دخت

* یک کتاب در یک مقاله
- دین, کجروی و کنترل اجتماعی/ رادنی استارک, ویلیام سیمز بن بریج / علی سلیمی

* در آیینه معنویت
- علی‌(ع‌) زمامداری دنیاگریز

* با مخاطبان

* خلاصه مقالات به عربی و انگلیسی


نظر شما :