فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 19

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۳۷ کد : ۲۶۰۶۰ اخبار

فصلنامه حوزه و دانشگاه
علوم انسانی – اجتماعی
سال پنجم ، شماره ۱۹ ، تابستان ۱۳۷۸ ، ۲۵۰ تومان

صاحب امتیاز: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سید هادی عربی
مدیر اجرایی: عسگر دیرباز

حروفچینی: واحد چاپ و نشر
لیتوگرافی و چاپ: الهادی، قم 

فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۱۹

* سخن آغازین
- پرتوی از وصیت‌نامه حضرت امام خمینی‌(ره‌)

* مقالات
- دین و علوم‌تجربی: کدامین وحدت?! / محمد سلیمان‌پناه
- نگاهی گذرا به برنامه سوم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران / یدالله دادگر
- دین و تربیت / شهاب‌الدین مشایخی
- برنامه درسی پنهان / محمد داودی

* یک کتاب در یک مقاله
- روانشناسی باورهای دینی / محمد کاویانی

* در آیینه معنویت
- هدایت‌نامه

* خلاصه مقالات عربی و انگلیسی


نظر شما :