فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 17-16

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۳۷ کد : ۲۶۰۶۲ اخبار

فصلنامه حوزه و دانشگاه
علوم انسانی – اجتماعی
سال پنجم ، شماره ۱۷-۱۶ ، پاییز و زمستان ۱۳۷۷ ، ۱۶۸ صفحه ، ۳۰۰ تومان

صاحب امتیاز: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سید هادی عربی
مدیر اجرایی: عسگر دیرباز

حروفچینی: واحد رایانه پژوهشکده
لیتوگرافی و چاپ: الهادی، قم
طرح جلد: سید سعید شهرستانی 

فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۱۷-۱۶

* سخن آغازین
- علم دینی

* مقالات
- آیا علم دینی معنا دارد؟ / مهدی گلشنی
- معنا و بی معنایی در «علم دینی‌» / خسرو باقری
- ساختار علم (در آمدی بر علم دینی‌) / حسین بستان
- عینیت علمی و نگرش دینی / عسگر دیرباز
- علم دینی / محمد فتحعلیخانی
- زبان دینی و زبان علم فدئیسم ویتگنشتاین / صادق لاریجانی
- الهیات جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی دینی / حسین کچوئیان
- جایگاه مفهومی «ایمان‌» در روانشناسی اجتماعی / محمد کاویانی

* یک کتاب در یک مقاله
- فلسفه دین: برگزیده‌ای از دیدگاه‌های معاصر / ملویل وای‌. استوارت / مهدی ذاکری

* در آینه معنویت
- طلب کنندگان علم / شرح حدیثی امام جعفر صادق (ع‌)

* با مخاطبان

* خلاصه مقالات به زبان عربی و انگلیسی


نظر شما :