فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 13

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۳۶ کد : ۲۶۰۶۴ اخبار

فصلنامه حوزه و دانشگاه
علوم انسانی – اجتماعی
سال چهارم ، شماره ۱۳ ، زمستان ۱۳۷۶ ، ۱۲۰ صفحه ، ۲۰۰ تومان

صاحب امتیاز: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سعید عدالت نژاد

حروفچینی: واحد کامپیوتر دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
لیتوگرافی: حمید، قم
چاپ: مهر، قم 

فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۱۳

* سخن آغازین
- روابط انسان

* مقالات
- رابطه نفس و بدن نزد فیلسوفان پس دکارت / رضا اکبری
- رابطه انسان و خود / محمد مهدی آصفی / حسن محمدی
- انسان و خدای ادیان توحیدی / احمد نراقی
- انسان از منظر فلسفه زیست‌شناسی / حسن میانداری
- آثار اجتماعی روانی خداباوری / محمد کاویانی
- انسان معاصر و مسأله معنا و هویت / حسین کاجی
- نگاهی به نظریه تحولی پیاژه / پرویز شریفی
- چرا اقتصاددانان توافق ندارند؟ / فریتز مکلاپ / یدالله دادگر

* یک کتاب در یک مقاله
- انسان / پیتر فارب / موسی اکرمی

* نقد
- نگاهی به کتاب «اندیشه‌های سیاسی در اسلام معاصر» / مصطفی اسکندری

* در آینه معنویت
- سلام بر عاشورا / نگاهی اجمالی به واقعه کربلا ...

* با مخاطبان

* خلاصه مقالات به زبان های عربی و انگلیسی


نظر شما :