فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 7

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۲۵ کد : ۲۶۰۶۹ اخبار

فصلنامه حوزه و دانشگاه
علوم انسانی – اجتماعی
سال دوم ، شماره ۷ ، تابستان ۱۳۷۵ ، ۹۶ صفحه ، ۱۵۰ تومان

صاحب امتیاز: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سعید عدالت نژاد

طراح و گرافیست: محسن زمانی
حروفچینی: واحد کامپیوتر دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
چاپخانه: سپهر، تهران
لیتوگرافی: رسالت، تهران
چاپ: رسالت، تهران 

فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۷

* یادداشت
- بازنگری در حوزه و دانشگاه / سردبیر

* مقالات
- فقه و جامعه‌شناسی / علی محمد حاضری
- مناطق مربعی شکل / امیر حسین بانکی پور فرد
- پیش فرض‌های روانشناسی اسلامی ۲ / خسرو باقری و دیگران
- جامعه‌شناسی معرفت / ماکس شلر / ابراهیم فیاض
- نگاهی به یک نقد / محمد صادق لاریجانی

* در آیینه معنویت
- تواضع

* نقد ترجمه
- رساله وارستگی / مایستر اکهارت / قاسم کاکایی

* یک کتاب در یک مقاله
- نگریستن از ناکجا به هر کجا / ثامن نیگل / مصطفی ملکیان
- روش تحقیق اجتماعی / المعهد العالمی / حمید رضا شریعتمداری

* گزارش
- گروه علوم تربیتی / محمود نوذری

* با مخاطبان

* پرسش و پاسخ
- زبان عربی دیروز و امروز / آذرتاش آذرنوش / سید طاهر الموسوی

* خلاصه مقالات به زبان های عربی و انگلیسی


نظر شما :