فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 5

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۲۵ کد : ۲۶۰۷۱ اخبار

فصلنامه حوزه و دانشگاه
علوم انسانی – اجتماعی
سال دوم ، شماره ۵ ، زمستان ۱۳۷۴ ، ۱۵۰ تومان

صاحب امتیاز: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سعید عدالت نژاد

طراح و گرافیست: محسن زمانی
حروفچینی: واحد کامپیوتر دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
لیتوگرافی: حمید ، قم 

فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۵

* سرمقاله
- وحدت حوزه و دانشگاه

* مقالات
- آناتومی از دیدگاه فقه و پزشکی / گروه فقه
- اهداف آموزش و پرورش / هیگن باتم / مجید طرقی و محمود عبداللهی
- پیش فرض‌های روانشناسی اسلامی / خسرو باقری و ...
- روش تحقیق در علوم انسانی از دیدگاه ... / احمد صدری
- تبیین‌های روانشناختی از دین / آلستون / غلامحسین توکلی

* گفتگو
- ثابت و متغیر در دین / گفتگو با آقای محمد مؤمن

* گزارش
- معرفی گروه‌های تحقیقاتی دفتر همکاری / گروه روانشناسی

* نظر
- طرح ترجمه دستجمعی قرآن مجید / بهاء الدین خرمشاهی

* در آیینه معنویت
- سلوک

* نقد ترجمه
- ترجمه‌ای لرزان از ترس و لرز / کرکگور / هادی صادقی

* یک کتاب در یک مقاله
- رساله نویسی / جرج واتسون / محمد رضا فخر روحانی

* پرسش و پاسخ
- رابطه اخلاق و تربیت / محمود نوذری

* خلاصه مقالات به زبان های عربی و انگلیسی


نظر شما :