فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 4

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۲۴ کد : ۲۶۰۷۲ اخبار

فصلنامه حوزه و دانشگاه
علوم انسانی – اجتماعی
سال اول ، شماره ۴ ، پاییز۱۳۷۴ ، ۱۰۰ تومان

صاحب امتیاز: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سعید عدالت نژاد

طرح و گرافیک: محسن زمانی
حروفچینی: واحد کامپیوتر دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
لیتوگرافی: سازمان سمت
چاپ و صحافی: دفتر انتشارات اسلامی 

فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۴

* پیام مهر

* مقالات علمی
- روش تحقیقی در علوم انسانی / احمد صدری
- تقاضای سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی / هادی عربی
- مذهب و نظریه / عزت قرنی / کریم جباری
- مبانی آرای تربیتی اخوان الصفا / گروه علوم تربیتی
- نظریه صدق / محسن جوادی

* گزارش
- معرفی گروه‌های تحقیقاتی دفتر همکاری / گروه حقوق

* یک کتاب در یک مقاله
- روانشناسی تربیتی / پالما. آر. ردسیتن / شهاب الدین مشایخی

* در آیینه معنویت
- سلوک

* پرسش و پاسخ
- روش نقد اندیشه ...

* خلاصه مقالات به زبان انگلیسی


نظر شما :