فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 3

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۲۴ کد : ۲۶۰۷۳ اخبار

فصلنامه حوزه و دانشگاه
علوم انسانی – اجتماعی
سال اول ، شماره ۳ ، تابستان ۱۳۷۴

صاحب امتیاز: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سعید عدالت نژاد

طرح و گرافیک: محسن زمانی
لیتوگرافی: حمید، قم
چاپ و صحافی: دفتر انتشارات اسلامی 

فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۳

* یادداشت سردبیر
- رسالت حوزه و دانشگاه

* مقالات علمی
- هویت علم دینی / خسرو باقری
- تأمل اخلاقی از نظر غزالی / نیکولاس‌. ال‌. هیر / محمد عطاران
- بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا / گروه اقتصاد
- نگاهی به ترجمه قرآن کریم (محمد مهدی فولادوند) / مرتضی کرباسی

* گزارش
- معرفی گروه‌های تحقیقاتی دفتر همکاری / گروه جامعه شناسی
- گزارشی از یک تحقیق (نهایه المرام فی علم الکلام‌) / فاضل عرفان

* در آیینه معنویت
- ادامه ترجمه محاسبه النفس مرحوم کفعمی

* پرسش و پاسخ
- تفاوت فلسفه دین و کلام

* یک کتاب در یک مقاله
تحلیلی تطبیقی از نظریه‌های شخصیت

* خلاصه مقالات به زبان انگلیسی


نظر شما :