فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 2

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۲۱ کد : ۲۶۰۷۴ اخبار

فصلنامه حوزه و دانشگاه
علوم انسانی – اجتماعی
سال اول ، شماره ۲ ، بهار ۱۳۷۴ ، ۱۰۰ تومان

صاحب امتیاز: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سید عباس نبوی
مدیر داخلی: سعید عدالت نژاد

طرح و گرافیک: محسن زمانی
حروفچینی و صفحه آرایی: واحد کامپیوتر دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
لیتوگرافی: حمید، قم
چاپ و صحافی: دفتر انتشارات اسلامی 

فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۲

* یادداشت سردبیر
- در باب اندیشه

* مقالات علمی
- جامعه‌شناسی و اصالت عمل اجتماعی / محمد جواد لاریجانی
- آیا علوم اجتماعی واقعا... / فریتز مکلاپ / مصطفی ملکیان
- ارزیابی نگاه برنامه اول به تورم / هادی عربی
- اراده الهی و نفی موجبیت / قاسم کاکایی

* وحدت حوزه و دانشگاه
- تحلیل واقعیت‌ها - معنی و مفهوم / حسین کچوئیان

* گزارش
- معرفی گروه‌های تحقیقاتی دفتر همکاری / گروه اقتصاد
- وبر و اسلام - گزارشی از یک مجله / گروه جامعه‌شناسی دفتر

* در آیینه معنویت
- ترجمه محاسبه النفس مرحوم کفعمی

* پرسش و پاسخ
- رابطه فقه و حقوق

* یک کتاب در یک مقاله
- مسیحیت و ادیان جهانی

* خلاصه مقالات به زبان انگلیسی


نظر شما :