فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 1

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۰۱ کد : ۲۶۰۷۵ اخبار

فصلنامه حوزه و دانشگاه
پژوهشی – اجتماعی
سال اول ، شماره ۱ ، زمستان ۱۳۷۳ ، ۱۰۰ تومان

صاحب امتیاز: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سید عباس نبوی
مدیر داخلی: سعید عدالت نژاد

حروفچینی و صفحه آرایی: واحد کامپیوتر دفتر همکاری حوزه و دانشگاه

چاپ و صحافی: چاپخانه سپهر، تهران 

فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۱

* سخن اول
- مجله چرا؟

* مقالات علمی
- تفاهم میان فرهنگی و حاملان آن / احمد صدری
- دموکراسی و حاکمیت اسلامی / سید عباس نبوی
- فرایند شناخت اجتماعی / حسین شکرکن
- علم و علم کاذب / ایمره لاکاتوش

* مصاحبه
- نگاهی به کارنامه دفتر
مصاحبه با آقایان محمود محمدی عراقی و علیرضا اعرافی

* یک کتاب در یک مقاله
- به سوی یک الهیات ناظر به همه ادیان / گلین ریچاردز

* در آیینه معنویت
- برگرفته از کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره‌)

* وحدت حوزه و دانشگاه
- برگزیده سخنان امام خمینی (ره‌)

* پرسش و پاسخ (توضیحی در آغاز)

* خلاصه مقالات به زبان انگلیسی


نظر شما :