دسترسی به اینترنت در شبکه داخلی

۰۹ اردیبهشت ۱۳۸۵ | ۱۷:۱۱ کد : ۲۶۱۶۵ اخبار
به زودی امکان دسترسی به شبکه اینترنت در کل شبکه امکان پذیر می گردد ...
شرح خبر :.
با توجه به تجهیز برخی از تجهیزات پسیو شبکه اداره رایانه به زودی امکان دسترسی به شبکه اینترنت در کل شبکه  امکان پذیر می گردد. لازم به ذکر است این امر پس از تدوین کامل آیین نامه مربوط به سطوح دسترسی شبکه اینترنت و نیز تست کامل امنیتی شبکه عملی می گردد.

نظر شما :