نشست علمی سازوکارهای تأمین اجتماعی در رهیافت اسلامی

۰۱ فروردین ۱۳۹۳ | ۱۴:۱۶ کد : ۲۷۶۸۹ گروه اقتصاد - نشست و کرسی
ارائه کننده: دکتر سید رضا حسینی
نگاه توأمان به علت و معلول به جای معلول نگری، بهره‌مندی از عوامل معنوی و اخلاقی به جای اتّکای صرف بر ابزارهای مادی و قانونی، جامعه محوری به جای دولت محوری و یا بازار محوری، استحقاق‌گرایی به جای عام‌گرایی، ترجیح منابع مالیاتی و روش پرداخت جاری به جای منابع بیمه‌‌ای و روش اندوخته‌گذاری، منطقه‌گرایی و مشارکت‌جویی به جای تمرکزگرایی، شفافیّت در جنبه‌های پس‌اندازی، پوشش ریسکی و توزیع درآمدی را اهم ویژگی‌های تامین اجتماعی در رهیافت اسلامی و دلالت‌های آن بر اصلاحات تأمین اجتماعی معاصر می داند.
نشست علمی سازوکارهای تأمین اجتماعی در رهیافت اسلامی
هدف از برگزاری این نشست علمی تبیین ساز وکارهای تأمین اجتماعی در رهیافت اسلامی و دلالت‌ها‌ی آن بر اصلاحات تأمین اجتماعی معاصر است که توسط حجت الاسلام و المسلمین سیّدرضا حسینی استادیار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه می شود. جایگاه و ارزش تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام، بررسی ادبیات علمی تأمین اجتماعی، مروری بر تحوّلات تأمین اجتماعی در نظام‌ها‌ی سرمایه‌داری، ساز وکارهای اصلی تأمین اجتماعی در رهیافت اسلامی و دلالت‌ها‌ی رهیافت اسلامی بر اصلاحات تأمین اجتماعی معاصر از جمله محور های اصلی نشست علمی فوق است. ارائه کننده نشست ، نگاه توأمان به علت و معلول به جای معلول نگری، بهره‌مندی از عوامل معنوی و اخلاقی به جای اتّکای صرف بر ابزارهای مادی و قانونی، جامعه محوری به جای دولت محوری و یا بازار محوری، استحقاق‌گرایی به جای عام‌گرایی، ترجیح منابع مالیاتی و روش پرداخت جاری به جای منابع بیمه‌‌ای و روش اندوخته‌گذاری، منطقه‌گرایی و مشارکت‌جویی به جای تمرکزگرایی، شفافیّت در جنبه‌های پس‌اندازی، پوشش ریسکی و توزیع درآمدی را اهم ویژگی‌های تامین اجتماعی در رهیافت اسلامی و دلالت‌های آن بر اصلاحات تأمین اجتماعی معاصر می داند. حجت الاسلام و المسلمین سیّدضیاءالدّین کیاء الحسینی استادیار دانشگاه مفید ناقد نشست و حجت الاسلام و المسلمین سیّدکاظم رجایی استادیار مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی«ره» به عنوان دبیر علمی جلسه حضور دارند.
دکتر سید رضا حسینی

ارائه کننده


لینک دانلود فایل

نظر شما :