نشست علمی رهبری خدمتگزار

۲۰ خرداد ۱۳۹۳ | ۱۴:۴۹ کد : ۲۷۷۵۸ گروه مدیریت - نشست و کرسی
ارائه کننده: محمد شیخ زاده
دبیر علمی: امیر حسین زاده
* هدف از برگزاری نشست: ۱. بررسی نقاط قوت و ضعف پژوهش انجام گرفته ۲. ارائه راهکارهایی جهت ترویج و توسعه الگوی پیشنهادی ۳. معرفی گروه مدیریت و پژوهشگاه به جامعه هدف ۴. افزایش همکاری های علمی با مراکز پژوهشی (انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ایران) * خروجی مورد انتظار از نشست: ۱. ترویج دستاوردهای پژوهش انجام گرفته ۲. پیشنهادات اصلاحی و توسعه ای پژوهش ۳. راهکارهای نهادینه سازی و اجرای خروجی پژوهش * محورهای نشست: ۱. بررسی جایگاه رهبری خدمتگزار در مدیریت نوین ۲. معرفی الگوی رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی (ره) ۳. ارائه پیشنهاد جهت توسعه و اجرای الگوی رهبری خدمتگزار * سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: ۱. رهبری خدمتگزار چیست؟ چه ضرورتی دارد؟ ۲. چرایی، چیستی و چگونگی رهبری خدمتگزار مبتنی بر اندیشه حضرت امام (ره) چه می باشد؟ ۳. چه راهکارهایی برای ترویج آن در نظام آموزشی و اداری وجود دارد؟
نشست علمی رهبری خدمتگزار
محمد شیخ زاده

ارائه کننده

امیر حسین زاده

دبیر علمی


لینک دانلود فایل

نظر شما :