نشست بررسی و تبیین شاخص های فساد اداری

۲۳ آبان ۱۳۹۱ | ۲۰:۱۰ کد : ۲۷۷۶۰ گروه مدیریت - نشست و کرسی
ارائه کننده: دکتر عبدالله توکلی
این نشست با هدف ارتقای علمی طرح پژوهشی «بررسی و تبیین شاخص های فساد اداری با نگاهی به سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه از دیدگاه اسلام» برگزار می شود.
نشست بررسی و تبیین شاخص های فساد اداری
دکتر عبدالله توکلی

ارائه کننده


لینک دانلود فایل

نظر شما :