نشست بررسی رژیم های حقوقی سرمایه گذاری خارجی نفتی در نظام حقوقی ایران

۰۱ فروردین ۱۳۹۲ | ۱۴:۵۲ کد : ۲۷۷۶۱ گروه فقه و حقوق اجتماعی - نشست و کرسی
دبیر علمی: امانی
با توجه به اینکه صنعت نفت ایران بیش از یک قرن را پشت سر گذاشته و دوره‌‌‌های متفاوتی از رژیم حقوقی سرمایه­گذاری خارجی را تجربه کرده است، بدلیل ماهیت متفاوت حقوقی این نظامها در دوره­های مختلف، موضوع بحث در دو دوره قبل و بعد از انقلاب بررسی می شود. رژیم های حقوقی قراردادی، مضاعف و رژیم حقوقی قوانین نفتی، در دوره قبل از انقلاب بررسی می شوند و در دوره بعد از انقلاب به رژیم های حقوقی سنواتی و برنامه‌ای پرداخته می شود.
نشست بررسی رژیم های حقوقی سرمایه گذاری خارجی نفتی در نظام حقوقی ایران

درباره نشست: با توجه به اینکه صنعت نفت ایران بیش از یک قرن را پشت سر گذاشته و دوره‌‌‌های متفاوتی از رژیم حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی را تجربه کرده است، بدلیل ماهیت متفاوت حقوقی این نظامها در دوره‌های مختلف، موضوع بحث در دو دوره قبل و بعد از انقلاب بررسی می شود. رژیم های حقوقی قراردادی، مضاعف و رژیم حقوقی قوانین نفتی، در دوره قبل از انقلاب بررسی می شوند و در دوره بعد از انقلاب به رژیم های حقوقی سنواتی و برنامه‌ای پرداخته می شود. برگزار کنندگان: گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه امام صادق سخنرانان: حجه الاسلام دکتر علی محمد حکیمیان عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دکتر مسعود امانی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) هدف: بررسی سیاست های سرمایه گذاری نفتی در دهه های ۴۰ و ۵۰ خروجی مورد انتظار: نشان دادن ضعف ها و کاستی های قانون گذاری در حوزه نفت و گاز محور: بررسی سیاست های دو قانون ۱۳۳۶ و ۱۳۵۳ در مورد نفت و گاز

امانی

دبیر علمی


لینک دانلود فایل

نظر شما :