نشست چیستی نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعی اقتصادی

۰۱ فروردین ۱۳۹۳ | ۱۰:۱۴ کد : ۲۷۷۶۴ گروه اقتصاد - نشست و کرسی
سخنران: حسن آقا نظری استاد گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دبیر نشست: سید حمیدرضا حسنی استادیار گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه محورهای نشست: ۱- چیستی نهاد. ۲- آثار اجتماعی نهاد بعنوان مسائل مورد بحث در علوم اجتماعی ۳- زمینه‌سازی بحث آثار اجتماعی نهاد بعنوان مسائل علوم اجتماعی، جهت بومی‌سازی یا بازسازی علوم انسانی بر اساس آموزه‌های اسلامی سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: ماهیت نهاد چیست؟ واقعیت‌های نهادی چیست؟ واقعیت‌های نهادی چه رابطه‌ای با علوم اجتماعی اقتصادی دارند؟
نشست چیستی نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعی اقتصادی

محورهای نشست: ۱- چیستی نهاد. ۲- آثار اجتماعی نهاد بعنوان مسائل مورد بحث در علوم اجتماعی ۳- زمینه‌سازی بحث آثار اجتماعی نهاد بعنوان مسائل علوم اجتماعی، جهت بومی‌سازی یا بازسازی علوم انسانی بر اساس آموزه‌های اسلامی

دانشیار گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات بیشتر


لینک دانلود فایل

نظر شما :