نشست بررسی چگونگی تأثیرگذاری اندیشه عرفانی امام خمینی در ساحت‌های تربیت

۱۴ اسفند ۱۳۹۳ | ۰۹:۳۳ کد : ۲۹۹۸۱ گروه علوم تربیتی - نشست و کرسی
هدف از برگزاری نشست: تبیین پیامدها و آثار رویکرد عرفانی امام خمینی‌(ره) در ساحت‌های تربیت به‌ویژه تربیت اخلاقی خروجی مورد انتظار از نشست: تبیین ابعاد و زوایای رویکرد عرفانی امام خمینی‌(ره) به عنوان خاستگاه اندیشه تربیتی معظم له محورهای نشست: ۱. بررسی شخصیت جامع، ممتاز و برجسته قرون اخیر، امام خمینی‌(ره) ۲.اندیشه تربیتی و رویکرد عرفانی امام خمینی(ره) ۳.اندیشه تربیتی امام خمینی تأثیر پذیرفته از رویکرد عرفانی معظم له سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: ۱.اندیشه و رویکرد عرفانی امام خمینی(ره) دارای چه شاخصه‌ها و ویژگی‌هایی است؟ ۲.ابعاد عرفانی شخصت امام خمینی(ره) چیست؟ ۳.چگونه اندیشه تربیتی امام خمینی(ره) از اندیشه عرفانی او تأثیر پذیرفته است؟
نشست بررسی چگونگی تأثیرگذاری اندیشه عرفانی امام خمینی در ساحت‌های تربیت

سخنران: محمد بهشتی عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دبیر نشست: محمود نوذری عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی تاریخ برگزاری: ۱۴/۱۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۰ هدف از برگزاری نشست: تبیین پیامدها و آثار رویکرد عرفانی امام خمینی‌ (ره) در ساحت‌های تربیت به‌ویژه تربیت اخلاقی خروجی مورد انتظار از نشست: تبیین ابعاد و زوایای رویکرد عرفانی امام خمینی‌ (ره) به عنوان خاستگاه اندیشه تربیتی معظم له محورهای نشست: ۱. بررسی شخصیت جامع، ممتاز و برجسته قرون اخیر، امام خمینی‌ (ره) ۲. اندیشه تربیتی و رویکرد عرفانی امام خمینی (ره) ۳. اندیشه تربیتی امام خمینی تأثیر پذیرفته از رویکرد عرفانی معظم له سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: ۱. اندیشه و رویکرد عرفانی امام خمینی (ره) دارای چه شاخصه‌ها و ویژگی‌هایی است؟ ۲. ابعاد عرفانی شخصت امام خمینی (ره) چیست؟ ۳. چگونه اندیشه تربیتی امام خمینی (ره) از اندیشه عرفانی او تأثیر پذیرفته است؟

دکتر محمود نوذری

پدیدآورنده


لینک دانلود فایل

نظر شما :