کرسی علمی-ترویجی «روش شناسی علم اقتصاد اسلامی با رویکرد واقعیت نهادی آن»

۰۷ آذر ۱۳۹۴ | ۱۱:۲۸ کد : ۳۰۲۲۰ گروه اقتصاد - نشست و کرسی

کرسی علمی ترویجی «روش شناسی علم اقتصاد اسلامی با رویکرد واقعیت نهادی آن»

صاحب کرسی: حسن آقا نظری استاد گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه


نظر شما :