کرسی علمی-ترویجی«عدالت اقتصادی با نگرش اسلامی»

۰۷ آذر ۱۳۹۴ | ۱۱:۲۸ کد : ۳۰۲۲۱ گروه اقتصاد - نشست و کرسی
مدیر اجرایى: سید هادی عربی

.


نظر شما :