کرسی علمی ترویجی اصول راهبردی در تحول نظام تأمین اجتماعی ایران

۰۱ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۴:۲۷ کد : ۳۱۴۱۸ گروه اقتصاد - نشست و کرسی
برگزار کننده: دکتر سید رضا حسینی
دکتر سید رضا حسینی

برگزار کننده


نظر شما :