کرسی علمی ترویجی تفسیری جدید از ماده ۹۶۳ قانون مدنی درباره شمول آن نسبت به آثار نکاح زن ایرانی با مرد خارجی

۰۱ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۴:۲۷ کد : ۳۱۴۲۷ گروه فقه و حقوق اجتماعی - نشست و کرسی

نظر شما :