نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصر

۰۱ فروردین ۱۳۹۲ | ۱۲:۲۲ کد : ۳۱۴۵۴ گروه اقتصاد - نشست و کرسی
تاریخ نشست : ۱۳۹۲-۱۱-۱۲
نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصر

دانشیار گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات بیشتر


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: رفتار انسانی متفکران اصولی معاصر


نظر شما :