پیش اجلاسیه کرسی نوآوری ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اسلامی

پیش اجلاسیه کرسی نوآوری ارائه چارچوبی روش شناختی  برای علوم اجتماعی اسلامی

استاد روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات بیشتر


لینک دانلود فایل

نظر شما :