همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

۰۸ تیر ۱۳۹۵ | ۱۲:۱۱ کد : ۳۳۵۱۵ اخبار
انجمن حکمت و فلسفه ایران بر اساس تفاهم نامه همکاری که با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منعقد کرده است در انتشار مجله علمی پژوهشی «مطالعات فلسفی حقوق» همکاری می کند.

   به گزارش واحد خبر روابط عمومی، مجله علمی پژوهشی «مطالعات فلسفی حقوق» نشریه ای است که صاحب امتیاز آن پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است و در هر سال حداقل دو شماره و به زبان فارسی منتشر می شود.

   گسترش و ارتقاء پژوهش های مرتبط با فلسفه حقوق در کشور، انتشار نتایج پژوهش های علمی مربوط به دانش فلسفه حقوق و کمک به ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین محققان این زمینه در ایران از اهداف انتشار مجله «مطالعات فلسفی حقوق» ذکر شده است.

   همکاری در زمینه معرفی دو نفر برای عضویت در هیئت تحریریه و پشتیبانی در تهیه محتوای علمی از جمله مفاد این تفاهم نامه همکاری است.


نظر شما :