موفقیت طرح تحقیقاتی گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در کنفرانس آکادمی مدیریت آمریکا

۱۸ تیر ۱۳۹۵ | ۱۰:۵۰ کد : ۳۳۵۱۶ اخبار
طرح تحقیقاتی گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با عنوان «دین و مدیریت در پرتو مطالعات غرب» به عنوان یکی از سه طرح برتر ارسال شده به دپارتمان «مدیریت، معنویت و دین» آکادمی مدیریت آمریکا انتخاب شده است.

   این طرح پژوهشی که توسط دکتر عابدی جعفری استاد دانشگاه تهران و پویا پیرملکی دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی در حال انجام می باشد یک مطاله سیستماتیک بر روی پژوهش های انجام شده در حوزه دین و مدیریت در دنیاست. براساس تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده است دو نتیجه بدست آمده است، دین داری افراد در سازمان ها تأثیر مثبت داشته است و یا در تضاد با اهداف سازمان است. تفاوت در نتایج حاصله بدلیل وجود مشکل در انتخاب متد یا روش شناسی طرح های انجام شده است و این نوآوری است که طرح تحقیقاتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بدان‌دست یافته است. و هدف نهایی از انجام این طرح پژوهشی، واکاوی و کشف علت و ریشه تناقض های موجود در تحقیقات حوزه دین و مدیریت است.

   شایان ذکر است هفتاد و ششمین کنفرانس آکادمی مدیریت از 5 تا 9 آگوست 2016 (15 تا 19 مرداد 1395 ) در شهر آناهیم کالیفرنیا برگزار می شود و در روز 7 آگوست (17 مرداد) در جلسه  دپارتمان«مدیریت، معنویت و دین» کنفرانس آکادمی مدیریت طرح های پژوهشی منتخب اول تا سوم معرفی و جوایزآنها اهدا می شود.


نظر شما :