برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «وضعیت شیعیان بغداد در دوران سیدمرتضی(ره) »

۲۹ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۲ کد : ۳۳۵۵۱ اخبار
جلسه دفاعیه پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با عنوان « وضعیت شیعیان بغداد در دوران سیدمرتضی(ره) » در روز چهارشنبه 31 شهریور ماه سال جاری برگزار می شود.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی، این رساله، کاری از احسان ترکمان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات تاریخ تشیع پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است. وی در این پژوهش به بررسی یکی از مقاطع تاریخی شیعه در یکی از مهم ترین مکان های جغرافیایی اجتماع شیعیان پرداخته است، چرا که دوران حیات سید مرتضی (ره) از نظر سیاسی، جغرافیایی، اجتماعی و نیز سایر ابعاد، در یکی از پر رونق ترین روزگار برای شیعه نسبت به قبل و بعد آن قرار دارد که بدین جهات مؤلفه های پیشرفت و عقب رفت اجتماع شیعیان در این دوره قابلیت بررسی و نیز الگوبرداری است، لذا برای پژوهش وضعیت شیعیان بغداد در دوران سید مرتضی (ره) شرح حال و ابعاد شخصیتی این زعیم شیعه از نظر می گذرد و به همراه آن تحصیلات، شاگردان، منزلت و جامعیت علمی سید مرتضی (ره)، آثار، جایگاه او در بغداد و... آمده است. بغداد و پیشینه تاریخی آن و محلات آن به واسطه ارتباط جغرافیایی مستقیم با موضوع، مورد بررسی قرار گرفته و همین طور محل های استقرار و اجتماع شیعیان در بغداد و محلات مخصوص آنها، عوامل نفوذ و گسترش تشیع در بغداد به همراه موقعیت و نقش اجتماعی سید مرتضی (ره) در جامعه شیعی بغداد و تاثیرات آن در این گسترش آمده است. تبیین اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی شیعیان بغداد و شرایط علمی و فرهنگی بغداد در دوران سید مرتضی (ره) و بررسی ارتباط شیعیان با مذاهب دیگر از جمله آگاهی هایی است که برای پاسخ به چگونگی وضعیت شیعیان بغداد در این دوره ارائه شده است. از آنجا که زمان رهبری و زعامت سید مرتضی (ره) بر جامعه شیعی به خصوص شیعیان بغداد از نزدیک ترین ادوار رهبری فقیهان شیعه نسبت به زمان غیبت صغرای امام عصر (عج) می باشند، چگونگی سیر سازماندهی و رهبری شیعیان علی الخصوص در بغداد از شروع دوره غیبت صغری تا زمان حیات سید مرتضی (ره) و نیز ادامه این سیر پس از ایشان مورد بررسی قرار گرفته است و برای بررسی این سیر به نقش های خاص تاریخی زعماء و رهبران شیعه چون وکالت، نیابت و مرجعیت نیز پرداخته شده است.

   حجت الاسلام و المسلمین محمدی استادیار و مدیر گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان استاد راهنما و دکتر ناصر بیدهندی به عنوان استاد مشاور این رساله می باشند. شایان ذکر است این جلسه روز چهار شنبه 31 شهریور از ساعت 8 تا 10 (صبح) در سالن جلسات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشانی پردیسان، بلوار دانشگاه، میدان علوم برگزار می شود.


نظر شما :