قرارداد تدوین 21 عنوان کتاب مقطع کارشناسی رشته مدیریت منعقد شد

۰۴ مهر ۱۳۹۵ | ۱۱:۲۵ کد : ۳۳۵۵۴ اخبار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤسسه آموزشی و پژوهشی پیامبر اعظم(ص) با امضاء موافقت نامه ای، در تدوین 21 عنوان کتاب درسی مقطع کارشناسی رشته مدیریت منطبق با سرفصل های درسی مصوب شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی با یکدیگر همکاری می کنند.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی، این توافق نامه میان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان کارفرما و مؤسسه آموزشی و پژوهشی پیامبر اعظم(ص) به عنوان مجری منعقد شده است و براساس آن مجری برای تدوین هر عنوان کتاب باید سرفصل های آن را به تأیید شورای علمی گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برساند.

همچنین بر اساس بند دیگری از این موافقت نامه، مجری مکلف است تیم کاری متشکل از افراد متخصص و مجرب را با در نظر گرفتن سه عامل تخصص، اعتبار علمی و برخورداری از آثار پژوهشی مرتبط، را شناسایی کرده و عناوین هریک از کتب فوق را با موافقت مدیر گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ایشان جهت تدوین واگذار نماید.

گفتنی است مطابق یکی از بندهای این موافقت نامه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأمین مالی این پروژه را بر عهده می گیرد.


نظر شما :