چگونگی امتداد یافتن فلسفه به علم (بازخوانی دیدگاه مبادی-مسائل و تطبیق آن در علوم تربیتی)

۲۹ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۰:۴۳ کد : ۳۳۵۶۴ گروه علوم تربیتی - نشست و کرسی
ارائه کننده: دکتر علی لطیفی
چگونگی امتداد یافتن فلسفه به علم (بازخوانی دیدگاه مبادی-مسائل و تطبیق آن در علوم تربیتی)
دکتر علی لطیفی

ارائه کننده


لینک دانلود فایل

نظر شما :