عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی در میان برگزیدگان چهاردهمین جشنواره «نقد کتاب»

۲۹ آذر ۱۳۹۶ | ۱۰:۱۵ کد : ۳۵۵۰۴ اخبار
آیین اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب عصر روز دوشنبه (۲۷ آذرماه) در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزیدگان خود را شناخت.

مقاله بهروز رفیعی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با عنوان «هوش و گوش خود بدین پاداش ده: نقدی بر گزارش آرای تربیتی جاحظ در جلد نخست آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن...» که در فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روان شناسی، س دوم، ش ۵، بهار ۱۳۹۵ منتشر شده بود در حوزه علوم تربیتی و روان شناسی چهاردهمین جشنواره «نقد کتاب» به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.image.aspx?t=bank&n=rafeiaward.jpg


نظر شما :