نشست علمی «فقه و واقعیت اجتماعی» برگزار شد

۰۳ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۰ کد : ۳۵۵۱۹ اخبار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری مرکز تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما نشست علمی «فقه و واقعیت اجتماعی» را در روز یک شنبه 1 بهمن در مرکز تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار کرد.

   به گزارش واحد خبر روابط عمومی سخنران این نشست علمی دکتر مجید کافی استادیار و مدیرگروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بود.

   وی در این نشست علمی با تکیه بر تعیینات اجتماعی معرفت «رابطه واقعیت اجتماعی و علم فقه» را در سه محور «عمق تعین»، «درجه تعین» و «سطح تعین» مورد بررسی قرار داد.

   دکتر کافی سپس با اشاره به «عامل مسلط» در این زمینه با طرح سئوال «در صورت پذیرش عاملیت واقعیت اجتماعی در شکل‌گیری بخشی از فقه، کدامیک از عوامل اجتماعی تأثیرگذار (سیاست،‌ اقتصاد، طبقه، گروه، شهر یا روستا، خانواده، صنف، و...) بیشترین تعین را بر فقه دارند؟» در صدد ارائه پاسخی درخو ر به این مسأله برآمد.

مدیر گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه نشست، با مد نظر قرار دادن «آماج تعین» به بررسی این مطلب پرداخت که آیا همه بخش ها و موضوع های فقهی به طور یکسان تحت تأثیر تعیینات اجتماعی هستند یا بخش هایی بیشتر و موضوع هایی کمترمتأثر هستند.

در پایان این جلسه علمی تعدادی از حاضران سئوالاتی در باره موارد مطرح شده داشتند که دکتر کافی بدان ها پاسخ گفت.


نظر شما :