معرفی پر بازدید ترین مقاله نشریه جستارهای اقتصادی

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۹:۵۷ کد : ۳۵۵۳۳ اخبار
مقاله «بررسی رتبه رقابت پذیری کشورهای منطقه بر اساس شاخص های(نهادهای عمومی و خصوصی) و ارائه راه کارهایی برای جمهوری اسلامی ایران» به عنوان پربازدید ترین مقاله دوفصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی معرفی شده است.

هدف این مقاله بررسی وضعیت نهادهای عمومی و خصوصی کشور و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای منطقه موجود در چشم‌انداز 1404 کشور است تا بتوان بر این اساس راهکارهایی ارائه داد و به سمت توسعه اقتصادی و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه با توجه به سند چشم انداز بیست سالۀ ایران اسلامی حرکت کرد. در مقاله حاضر با تمرکز بر رکن «نهادها» در میان ارکان رقابت‌پذیری و با به‌کارگیری داده های گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال 2013−2014 و با استفاده از روش آنتروپی اهمیت هر یک از شاخص های رکن «نهادها» تعیین شد. سپس با روش تاپسیس کشورهای منطقه در چشم‌انداز 1404 بر اساس «نهادها» رتبه‌بندی شدند و برای هر شاخص بهترین کشور برای الگوبرداری مشخص شد. از آنجایی که گزارش رقابت پذیری نیز بدون توجه به اوزان روش آنتروپی به رتبه‌بندی کشورها پرداخته است، در ادامه با روش ادغامی رتبه نهایی کشورها مشخص شد. بر اساس یافته های مقاله، شاخص های «پشتیبانی از مالکیت فکری»، «فساد اداری و اختلاس»، «هدر رفتن منابع توسط دولت»، «اعتماد عمومی به سیاستمداران» و «نقش روابط در تصمیم‌گیری‌های دولتی» به عنوان اولویت های ایران در حوزۀ «نهادها» شناسایی شدند. بنابراین، اولویت‌گذاری سیاستی و اجرایی در حوزه­های یادشده می تواند به کشور در کسب مزیت رقابتی بین کشورهای منطقه موجود در چشم انداز 1404 کمک کند.image.aspx?t=bank&n=maghaleh.png

گفتنی است مقاله مزبور تا کنون 6360 بار مورد مشاهده قرار گرفته است و 707 مرتبه اصل فایل آن از پایگاه الکترونیک نشریه جستارهای اقتصادی دریافت شده است.

این مقاله که توسط دکتر عبدالله توکلی دانشیار گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و بهاره ماه بانویی دانشجوی دکتری رفتار سازمانی پردیس فارابی دانشگاه تهران نگاشته شده است در شماره 20 جستارهای اقتصادی منتشر شده است.


نظر شما :