جلد سوم کتاب «روش های تربیت در قرآن کریم» بزودی منتشر می شود

۰۵ تیر ۱۳۹۷ | ۰۹:۵۰ کد : ۳۵۶۰۴ اخبار
سومین جلد از سری کتاب های «روش های تربیت در قرآن کریم» تألیف دکتر سیدعلی حسینی زاده دانشیار گروه علوم تربیتی پژوهشکده علوم رفتاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در دست چاپ است و به زودی منتشر و روانه بازار خواهد شد.

براساس گزارش حاضر، در این جلد از کتاب روش های تربیتی قرآن کریم، به بحث و بررسی چهار روش از روش های تربیت قرآن کریم یعنی روش الگو، روش قصه و داستان، روش تشویق و روش تنبیه، در چهار فصل پرداخته شده است و نویسنده تلاش کرده در حد وسع خود، آن ها را برای دست‌اندرکاران امر تربیت واکاوی نماید.

   دکتر سیدعلی حسینی زاده نویسنده جلد دوم و سوم کتاب «روش های تربیت در قرآن کریم» در خصوص ویژگی های این کتاب گفت: در فصل اول به روش الگویی اشاره شده است و با بیان اهمیت بررسی روش الگویی، ضمن مفهوم شناسی به تحلیل مفهوم شناسی این روش پرداخته و اصول حاکم بر این روش توضیح داده شده است.

   در فصل دوم این کتاب روش قصه و داستان در قرآن کریم به مبسوط توضیح داده شده و با اشاره به مبانی روش قصه گویی در قرآن کریم به سبک های قصه پردازی در قرآن اشاره شده است و اهداف و کارکردهای تربیتی این روش بیان شده است.

   وی همچنین افزود: در فصل سوم کتاب به روش تشویق و ترغیب پرداخته شده و ضمن معرفی انواع تشویق، اصول، شیوه ها، مراحل تشویق و کارکردهای این روش تربیتی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

   و در فصل آخر به روش تنبیه پرداخته شده است. ارکان تنبیه، مبانی انسان شناختی، اصول، انواع تنبیه، مراحل و شیوه های تنبیه موضوعاتی است که در این فصل مورد واکاوی قرار گرفته و آسیب های روش تنبیه به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.


نظر شما :