کتاب «مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی» منتشر شد

۱۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۳ کد : ۳۵۶۳۲ اخبار
کتاب «مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی» نخسیتن جلد از یک مجموعه دو جلدی است که به دنبال بازتعریف و باسازی روایتی از چیستی علم تربیت اسلامی است که بر دیدگاه ها و ظرفیت های فلسفه اسلامی متکی است. این کتاب به ارائه نظام مند از مهم ترین مبادی و مقدمات فلسفی مورد نیاز جهت بازتعریف چیستی دانش تربیت اسلامی می پردازد.

در برشی از این کتاب می خوانیم: پرسش بنیادینی که کتاب «مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی» به دنبال پاسخ به آن است، این است که علم (یا علوم) تربیت اسلامی چه علمی است و چگونه می توان بدان دست یافت؟ به نظر می رسد دست کم از دو منظر می توان به این پرسش نگریست: منظر فرهنگی ـ اجتماعی و منظر منطقی ـ معرفتی.

image.aspx?t=bank&n=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.png

   به اعتقاد نویسنده کتاب «مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی»، این کتاب حاصل بررسی و بازخوانی گسترده آثار حکمت اسلامی است، به توضیح و تبیین آن دسته از دیدگاه ها درباره هستی، انسان و ابعاد وجودی وی، علم و ادراک، تقسیمات علوم، اعتبارسنجی در معرفت و هویت علم دینی پرداخته که مقدمات فلسفی مورد نیاز برای پاسخی تفصیلی به چیستی و روش شناسی علم تربیت اسلامی را فراهم می نماید.

   مؤلف کتاب فوق دکتر علی لطیفی پژوهشگر گروه علوم تربیتی پژوهشکده علوم رفتاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و فارع التحصیل دوره دکتری فلسفه تعلیم و تربیت این پژوهشگاه است. علاقه مندان به مباحث تربیتی می توانند این کتاب را با قیمت ۱3500 تومان از کتاب فروشی ها و یا از سایت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشانی rihu.ac.ir خریداری کنند.


نظر شما :