سه گانه «اصول فقه کاربردی» جای خود را در بازار نشر تثبیت کرد

۰۵ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۱ کد : ۳۵۶۴۱ اخبار
کتاب سه جلدی «اصول فقه کاربردی» بیستمین اثر مشترک پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) است که جلد اول آن به چاپ هفدهم، جلد دوم آن به چاپ یازدهم و جلد سوم آن به چاپ هشتم رسیده است.

سه گانه «اصول فقه کاربردی» جای خود را در بازار نشر تثبیت کرد

image.aspx?t=bank&n=osoole%20fegheh_001.jpg

   کتاب سه جلدی «اصول فقه کاربردی» بیستمین اثر مشترک پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) است که جلد اول آن به چاپ هفدهم، جلد دوم آن به چاپ یازدهم و جلد سوم آن به چاپ هشتم رسیده است.

   این مجموعه سه جلدی به عنوان منبع درسی برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حقوق شناخته می شود و در شش فصل به کلیات و مفاهیم، مباحث الفاظ (شامل مباحث وضع، اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین)،‌ منابع فقه یا ادله و امارات (کتاب، سنت، اجماع، عقل و...)، اصول عملیه (برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر) تعارض ادله و اجتهاد و تقلید می پردازد.

   حسین قافی مربی گروه حقوق پژوهشکده علوم اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دکتر سعید شریعتی استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق به عنوان نگارندگان این مجموعه سه جلدی تمام تلاش خود را به کار برده اند تا متنی ساده، روان و قابل فهم برای مخاطبان عرضه کنند.

   جلد اول کتاب اصول فقه کاربردی در 312 صفحه با قیمت 19500 تومان، جلد دوم آن در 287 صفحه و با قیمت 18000 تومان و جلد سوم در 268 صفحه و با قیمت 15800 تومان فروخته می شود. علاقه مندان می توانند برای خرید این کتاب به کتاب فروشی ها و یا سایت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشانی rihu.ac.ir ، سایت سازمان سمت به نشانی samt.ac.ir و سایت خانه کتاب به نشانی  ketab.ir/rihu مراجعه نمایند.


نظر شما :