نشست علمی «درآمدی بر ظرفیت شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برای حل مشکلات جامعه»

۰۳ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۹ کد : ۳۶۶۵۲ گروه مدیریت - نشست و کرسی
محمد تقی ایمان

پدیدآورنده

مجید پسران قادر

پدیدآورنده

محمد سعید تسلیمی

پدیدآورنده

دانشیار گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات بیشتر

حسن عابدی جعفری

پدیدآورنده


لینک دانلود فایل

نظر شما :