انتخاب کارمند پژوهشگاه به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۸:۲۹ کد : ۳۶۷۷۳ اخبار
سید محمد امین حسینی کارشناس مسئول امور دانشجویان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی به عنوان پژوهشگر برتر گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا در هفته پژوهش امسال برگزیده شد.

    به نقل از واحد خبر روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه وی تا کنون موفق به انتشار 24 مقاله علمی پژوهشی و چاپ 16 عنوان کتاب در زمینه علوم سیاسی و روابط بین الملل شده است.image.aspx?t=bank&n=amin%20hosseini.jpg

   کتاب «زبان تخصصی و واژگان کلیدی در علوم سیاسی و روابط بین الملل» که هم اکنون در دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحدهای تهران مرکز، شهرضا و شیراز به عنوان یکی از منابع درسی استفاده می شود از کتاب های سید محمد امین حسینی است.

سوابق تحقيقاتي: عنوان طرح تحقيقاتى/ سمت در طرح

1- بهشتیان ، مؤلف، 1389، انتشارات یاس کبود؛   

2- دین و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ، مؤلف، 1392، انتشارات انتخاب روز؛

3- نقش دیپلماسی دفاعی در پیشبرد اهداف سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران، مؤلف، 1392، انتشارات انتخاب روز؛

4- لغات و اصطلاحات کلیدی در علوم سیاسی و روابط بین الملل، مؤلف، 1392، انتشارات انتخاب روز؛

5- سازمان اکو و همگرایی منطقه ای ، مؤلف، ، 1393، انتشارات فجر ولایت؛

6- روابط بین الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، مؤلف، 1393، انتشارات فجر ولایت؛

7- دیپلماسی دفاعی ایران در قبال ترکیه، دستیار پژوهش، 1394، انتشارات فجر ولایت؛

8- سیاست های منطقه ای ترکیه و ایران در قبال تحولات کشورهای عربی 2011- 2013 ، همکار، 1394، انتشارات فجر ولایت؛

9- جامعه شناسی سیاسی 1و2، مؤلف، 1395، انتشارات علویون؛

10- واژگان تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل، مؤلف،  1395، انتشارات پونک (چاپ دوم)؛

11- جامعه شناسی نخبگان، مترجم، 1396 ، انتشارات نسیم کوثر؛

12- دین، دولت و بیداری اسلامی، مؤلف، 1396، انتشارات علویون؛

13- پیش درآمدی بر تاریخ اندیشه های سیاسی، مؤلف، 1396، انتشارات نسیم کوثر؛

14- جامعه، دولت و سیاست، مؤلف، 1396، انتشارات نسیم کوثر؛

15- ایران و مدرنیته، همکار، 1397، انتشارات نسیم کوثر؛

16- حکومت و سیاست در ترکیه، مولف، 1397، نسیم کوثر؛

 

تأليف يا ترجمه مقاله: عنوان مقاله/نام نشريه/زمان نشر

1. نقش دین در ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد تاکستان، شماره 7، تابستان 1390؛

2. نقش سیاست دفاعی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر تحولات منطقه، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد تاکستان، شماره 9، زمستان 1390؛

3. دولت و اجتماعی شدن سیاسی، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد تاکستان، شماره 9، زمستان 1390؛

4. نقش انسجام بخشی دین از دیدگاه اندیشمندان، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد تاکستان، شماره 17، زمستان 1393؛

5. تحليلي جامعه شناختي از  نسبت دين ، ايدئولوژي ، اسطوره و يوتوپيا در علوم اجتماعي، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد تاکستان، شماره 13، زمستان 1392؛

6. اسلام و دموكراسي ( نسبت سنجي اسلام و دموكراسي)، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد تاکستان، شماره 26، بهار 1395؛

7. نقش ايدئولوژي انقلاب اسلامي در هويت بخشي جغرافياي سياسي ايران، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد تاکستان، شماره 23، تابستان 1394؛

8. جایگاه وحدت و انسجام در اسلام با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری، دو فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی، شماره 9، بهار و تابستان 1392؛

9. جایگاه امت اسلامی در قرآن (همایش امت اسلامی)، علمی پژوهشی مجموعه مقالات همایش بین المللی امت اسلامی، سال 1392؛

10.  موضع غرب در قبال بیداری اسلامی کشورهای عربی (تونس، یمن، بحرین و سوریه)،  مجله مطالعات خاورمیانه، سال اول، بهار و تابستان 1394؛

11. بررسی تطبیقی قدرت نرم ایران و ترکیه در عراق و سوریه، دو فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی، شماره 11، بهار و تابستان 1393؛

12. دسته‌بندي نظريات توسعه اقتصادي از منظر برابري و  قائل بودن به منافع تجارت متقابل، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد تاکستان، شماره 32؛

13. علل شکست اخوان المسلمین در برپایی حکومتی باثبات در مصر، فصلنامه سیاسی و  بین المللی، دانشگاه آزاد شهرضا، بهار 1395؛

14. لیبرالیسم، ، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد تاکستان، شماره 29 ، پاییز، 1395؛

15. بررسی تطبیقی مفهوم مردم سالاری دینی در اندیشه سیاسی آیت الله طالقانی و میرزای نایینی، فصلنامه مطالعات دین دانشگاه تهران، زمستان 94؛  

16. عدالت اقتصادی در اندیشه صدر و نقش دولت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، الگوی پیشرفت در ششمین کنفرانس، 1396؛

17. جامعه‌شناسي مذهبي ماکس وبر و جايگاه آن در اسلام، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد تاکستان، تابستان 96؛

18. تحولات سیاسی عراق از استقلال تا اشغال، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد تاکستان، پاییز 96؛

19. سیاست خارجی ترکیه در قبال عراق، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد تاکستان، زمستان 96

20. مبانی سیاست خارجی ترکیه، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد تاکستان، زمستان 96؛

21. اهداف و منافع قدرتهای منطقه­ای در حوزه دریای خزر و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، همایش الگوی پیشرفت، 139؛

22. نقش دیپلماسی دفاعی در منطقه و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی، همایش الگوی پیشرفت، 1397؛

23. سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و تاثیر آن بر امنیت ملی با تاکید بر الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی، همایش الگوی پیشرفت، 1397؛

24. مشروعیت و مقبولیت در نظام جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر امنیت ملی با تاکید بر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، همایش الگوی پیشرفت، 1397.

 


نظر شما :