کتاب «فلسفه دین دیوید هیوم» به زبان عربی ترجمه شد

۲۶ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۲ کد : ۳۶۸۱۸ اخبار
تعداد بازدید:۷۰۹
کتاب «فلسفه دین دیوید هیوم» از آثار گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه است که توسط المرکز الإسلامی للدراسات الإستراتیجیه وابسته به عتبه مقدسه عباسیه علیه السلام به زبان عربی ترجمه و منتشر شده است.

کتاب «فلسفه دین دیوید هیوم» توسط دکتر محمد فتحعلی‌خانی عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه به رشته تحریر در آمده است و تاکنون در جشنواره های مختلفی حائز رتبه شده است.

   رتبه برگزیده چهاردهمین همایش کتاب سال حوزه در سال 1391، رتبه شایسته تقدیر در هفدهمین دوره جایز کتاب فصل در سال 1390 و رتبه در خور تقدیر پنجمین دوره پژوهش برتر دانشجویی در سال 1384 از جمله موفقیت‌هاییاست که این کتاب تاکنون کسب کرده است.

   در برشی از کتاب می خوانیم: دیوید هیوم، فیلسوفی است متمایل به تجربه گرایی، شیفته روش و نتایج علم نیوتنی، مشتاق ابداع روشی نظیر روش علوم تجربی در قلمرو علوم انسانی، منتقد دین طبیعی، آگاه به تگناهای تجربه باوری، و خواهان کمّی سازی و دقت ریاضی در استدلال برای عقاید دینی. از نظر هیوم در باره عقاید دینی آنها را از روش استنتاج علمی تبعیت کرد که تبیین علّی واقعیات جهان را ممکن می کند و با آن می توان به داوری های دقیق درباره جهان و عقاید دینی رسید که اعتبارشان به حساب احتمالات سنجیدنی است. تلاش برای توجیه قضایای علمی و عقیدتی او را به پذیرش عقایدی توجیه ناپذیر می کشاند: عقایدی در سرشت آدمی و نامستدلّ و غیر قابل نقد. طبیعت گرایی و تجربه باوری توأمان وی را به شکاکیّت معتدل می کشاند، شکاکیتی که در مطالعه عقاید دینی از اعتدال خارج شده است. هیوم با نقد برهان نظم و ادلّه اعتبار اخبار معجزات به کمک روش استنتاج علّی، تلاش ناموفقی در ابتدال عقاید دینی صورت می دهد. کتاب فلسفه دین دیوید هیوم این ناکامی را آشکار می کند.

آخرین ویرایش۲۶ اسفند ۱۳۹۷

نظر شما :