اولین جلسه شورای سیاستگذاری همکاری های علمی بین المللی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد

۱۹ تیر ۱۳۹۸ | ۱۴:۳۶ کد : ۳۶۸۹۲ اخبار

به نقل از گروه همکاری های علمی؛ اولین جلسه شورای سیاستگذاری همکاری های علمی بین المللی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به تاریخ 19 تیرماه 1398 در محل سالن جلسات پژوهشگاه و با حضور ریاست محترم پژوهشگاه، معاونان پژوهشی، آموزشی و فناوری و توسعه و مدیریت منابع، نمایندگان اعضای هیأت علمی، رئیس گروه همکاری های علمی و متخصصان، صاحبنظران و مدیران مرتبط حوزوی و دانشگاهی برگزار شد.

در این جلسه، دستورالعمل شورای بین الملل پژوهشگاه مورد بررسی قرار گرفت و اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه اهداف و اعضای اصلی شورا اعلام نمودند. همچنین حاضران جلسه اولویت های پیشنهادی خود برای تدوین برنامه های عملیاتی در این عرصه را ارائه کردند.

در پایان مقرر شد تا این شورا به صورت ماهیانه یکبار تشکیل جلسه دهد و موضوعات مرتبط با توسعه همکاری های علمی بین المللی و فعالیت های برون مرزی پژوهشگاه را مورد بررسی و تصویب خواهی قرار دهد. از جمله اهداف تشکیل این شورا ارائه و پیشنهاد خط مشی ها و برنامه های علمیاتی و راهبردی به منظور ارتقای کمی و کیفی فعالیت های علمی، پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه در عرصه بین المللی و بهبود و اصلاح ساختارها و فرایندها و همچنین نظارت بر اجرای اثربخش برنامه ها می باشد.


نظر شما :