نشست علمی نگاه معرفت شناختی به سیر تطور مکاتب اقتصادی و الزامات شکل گیری مکتبی دیگر

۱۸ تیر ۱۳۹۸ | ۰۹:۵۹ کد : ۳۶۸۹۳ گروه اقتصاد - نشست و کرسی
نشست علمی نگاه معرفت شناختی به سیر تطور مکاتب اقتصادی و الزامات شکل گیری مکتبی دیگر
محمود متوسلی

ارائه کننده

عطا اله رفیعی آتانی

ارائه کننده


لینک دانلود فایل

نظر شما :