نشست علمی بررسی زمینه های همکاری دستگاه های علمی و اجرائی در موضوع آسیب های اجتماعی با تاکید بر حاشیه نشینی

۰۸ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۵:۱۳ کد : ۳۶۹۱۲ گروه جامعه شناسی - نشست و کرسی
نشست علمی بررسی زمینه های همکاری دستگاه های علمی و اجرائی در موضوع آسیب های اجتماعی با تاکید بر حاشیه نشینی
رضا ملک زاده

سخنران


لینک دانلود فایل

نظر شما :