در راستای توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور صورت گرفت

۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۶ کد : ۳۶۹۱۸ اخبار

image.aspx?t=bank&n=brt.JPG

کتاب «روش‌های تفسیری» حاصل تلاش علمی سید رضا مؤدب و محمد رضا عزتی فردوئی، توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد. مفسران فریقین به خصوص مفسران امامیه از عصر رسالت تا کنون برای فهم معانی و مقاصد آیات قرآن کوشش نموده و هر یک با توجه به مکتب تفسیری خویش، روش و گرایش خاصی را در تفسیر قرآن انتخاب نموده اند. در کتاب درسنامه روش های تفسیری به بررسی روشها و گرایشهای تفسیری پرداخته و تلاش شده تا در شانزده درس روش های تفسیری قرآن به قرآن، روایی، عقلی و نیز گرایش های تفسیری ادبی، کلامی، علمی، اجتماعی و عرفانی بررسی شود. در ذیل هریک از دروس به مطالبی از جمله مفهوم شناسی، پیشینه، مبانی، آسیب ها، مهمترین تفاسیر هر یک از روش ها و گرایش های تفسیری اشاره شده و در پایان هر درس نیز چکیده، پرسش، پژوهش و منابع برای مطالعه بیشتر بیان شده  است.

 این کتاب براساس سرفصل های مصوب علوم قرآنی در قالب مشارکت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور وزارت عتف طراحی و تدوین شده است. در این طرح ۲۱ عنوان کتاب درسی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری توسط کارویژه ای تدوین می شود.

مشخصات کتاب و همچنین فایل ۳۰ صفحه ابتدایی کتاب در سایت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به آدرس www.rihu.ac.ir قابل دسترس می باشد.


نظر شما :