کرسی علمی ترویجی عدالت؛ شرط زمامدار یا زمامداری برگزار می شود

۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۲ کد : ۳۶۹۹۱ اخبار
کرسی علمی ترویجی : عدالت؛ شرط زمامدار یا زمامداری با همکاری گروه حقوق پژ<هشگاه حوزه و دانشگاه و انجمن فقه و حقوق حوزه برگزار خواهد شد

کرسی علمی ترویجی : عدالت؛ شرط زمامدار یا زمامداری برگزار خواهد شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نقل از گروه حقوق کرسی علمی ترویجی : عدالت؛ شرط زمامدار یا زمامداری با همکاری انجمن فقه و حقوق حوزه برگزار خواهد شد می شود
%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg
این کرسی علمی ترویجی  توسط حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی عضو هیات علمی و مدیر گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه می شود و توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ارسطا دانشیار دانشگاه تهران و استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم  و  دکتر سید احمد حبیب نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

هدف از برگزاری آن پرداختن به یکی از موضوعات مهم در عرصه زمامداری اسلامی و فلسفه حکومت در اسلام است. 

محورهای نشست:

عدالت به عنوان «شرط زمامدار» در نظام سیاسی اسلام، موضوعیت دارد یا طریقیت؟

عدالت به عنوان یکی از «وظایف حکومت دراسلام»، موضوعیت دارد یا طریقیت؟

سوالات مورد نظر جهت پاسخ:

فلسفه اشتراط عدالت در زمامدار در نظام سیاسی اسلام چیست؟

عدالت در «زمامدار اسلامی» موضوعیت دارد یا عدالت در «زمامداری اسلامی»؟
 

این نشست علمی یکشنبه 24 آذر سال جاری در ساختمان انجمن های علمی حوزه واقه در قم، بلوار جمهوری، کوچه 2، فرعی اول سمت چپ برگزار می شود.


نظر شما :